Bình yên nhé! Bí mật của em.

Những thứ đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trên thời giới này ta không thể nhìn thấy hay chạm vào nó đựợc. Mà nó phải được cảm nhận bằng con tim. - "The best and most beautiful things in the World cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart."

Bình yên nhé. Bí mật của em.

Bình yên nhé. Bí mật của em.

Bình yên nhé. Bí mật của em.

Chuyên mục:


Khi bình luận, các bạn chú ý các điều sau:

.
- Bình luận ghi chữ có dấu rõ ràng.
- Không dùng những lời lẽ thiếu văn hóa.
- Không tuyên truyền kích động.
- Tránh PR quảng cáo, chèn link khi bình luận.